ประชุมหารือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการระบบการค้าไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทย


วันที่ 12 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.30 -12.00น. ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้ นางกันตินันท์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ของสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ ร่วมประชุมหารือกับ Mr.Manesh Lacoul Deputy Director ,WEMS Secretariat,AIT และผู้แทนจาก AIT Solution และนายสมพร คงธนกฤตกร ผู้แทนจาก Forest Trend เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการระบบการค้าไม้อย่างถูกต้องตามกฏหมายประเทศไทย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะร่วมมือกันออกแบบ และพัฒนาระบบข้อมูลที่มีอยู่เดิมให้สามารถเชื่อมโยงทุกระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ห่่วงโซ่อุปทานการค้าไม้ของประเทศตั้งแต่การผลิตและการนำเข้า จนถึงการค้าขายภายในประเทศและการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *