ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำอุปกรณ์บันทึกข้อมูลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฯ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำอุปกรณ์บันทึกข้อมูลเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเจรจาข้องตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ(FLEGT VPA) ในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2561

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก…https://www.forest.go.th/cert/wp-content/uploads/sites/98/2018/06/scan0006.pdf

Leave a Comment