การประชุมคณะทำงาน Ad-Hoc Working Group ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สำนักงานเลขานุการ ไทย- อียู เฟล็กที ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Ad-Hoc Working Group) ครั้งที่ 3/2561 โดยมีนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในที่ประชุม  ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อรายงานผลจากการประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมครั้งที่ 3 (JEM3) พร้อมทั้งเพื่อรายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเจรจา FLEGT VPA ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา  นอกจากนั้นยังมีการหารือในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

โดยนายบรรจง วงศ์ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักรับรองการป่าไม้ รายงานผลจากการประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมครั้งที่ 3 (JEM3) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2561 และายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการเจรจา FLEGT VPA ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 จากนั้นนางสาวภาวิณี อุดมใหม่ ที่ปรึกษาแก้ไขร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ ประเทศไทยนำเสนอขอบเขต วิธีการ รวมทั้งแผนการดำเนินงานในฐานะที่ปรึกษาแก้ไขร่างนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ ซึ่งจะดำเนินการผ่านการนำข้อคิดเห็นและคำแนะนำของที่ปรึกษาฯ เป็นหลักในการแก้ไขร่างเอกสาร ทั้งนี้ จะยึดความเห็นชอบของฝ่ายไทยในการปรับแก้ไขเอกสาร โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานทั้งสิ้น 6 เดือน

นอกจากนั้น ในที่ประชุมได้มีการนำเสนอแผนการปฏิบัติงานของสำนักเลขานุการ ไทย – อียู เฟล็กที ที่สอดคล้องกับ VPA Roadmap รวมทั้งขอบเขตการทำงานของที่ปรึกษาในการจัดทำภาคผนวกระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ (TLAS) ทั้งยังมีการเสนอให้จัดตั้งคณะทำงานกลุ่มย่อยสำหรับหารือร่าง VPA Legal Text ของฝ่ายไทยอีกครั้ง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเจรจากับฝ่ายสหภาพยุโรปในประเด็นดังกล่าวต่อไป

ภาพ/ข่าว  tefso.org

ข้อความนี้ถูกเขียนใน การประชุม คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *