ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศรับสมัครงาน พนักงานจ้างเหมาบริการ
จำนวน 20 อัตรา

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้   เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมา จำนวน 20 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 16 สิงหาคม 2562

ประกาศสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา   วุฒิปริญาตรีเงินเดือน 15,000 บาท ,วุฒิ ปวส.หรือเทียบเท่าเงินเดือน 13,000 บาท
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 12 อัตรา
2.เจ้าหน้าที่สารสนเทศและข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
3.นักวิชาการเผยแพร่ จำนวน 1 อัตรา
4.นักวิชาการป่าไม้ จำนวน 1 อัตรา
5.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
6.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
7.เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
8.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งการรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 16 สิงหาคม 2562 ในวันเวลาราชการ ณ สถานที่รับสมัครของแต่ละตำแหน่งตามรายละเอียดเพิ่มเติมหากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ                           ส่วนอำนวยการ  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้  กรมป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: 025614292-3 ต่อ 5249   หรือเบอร์โทร 081-7729618

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครงาน

ใบสมัคร

สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ (ชั้น1 อาคารเทียมคมกฤส) กรมป่าไม้
61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์: +6625614292-3 ต่อ 5249