การพัฒนาบุคลากรของสำนักบริหารกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาบุคลากรของสำนักบริหารกลาง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบราชการ ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑” ณ ห้องประชุม ๑ อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวถนอม โมบัญดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนบริหารกลาง ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ทั้งนี้การจัดโครงการฯดังกล่าว เพื่อให้ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมเข้าสู่ระบบราชการ ๔.๐ และสามารถนำมาใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม มีทักษะการทำงานเป็นทีมและการบริการ การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ประสานงาน การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย


 

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *