แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: มิถุนายน 2563


นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ร่วมรับมอบเต้าหู้ไข่ จำนวน 10,000 หลอด

นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ร่วมรับมอบเต้าหู้ไข่ จำนวน 10,000 ...


นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ได้ควบคุมดูแลการด้ดำเนินการทำความสะอาด

นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ได้ควบคุมดูแลการด้ดำเนินการทำความสะอาด


นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี