ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ ายน้ำมันเครื่องและตรวจสอบสภาพเพื่อซ่อมบำ รุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชร 1568 กรุงเ ทพฯ หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.50-0701-00-0085 โดยวิธีเฉพาะเ จาะจง

ประกาศผู้ชนะราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ชร15 68 กทม.ปม.50 … Read more ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ ายน้ำมันเครื่องและตรวจสอบสภาพเพื่อซ่อมบำ รุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ชร 1568 กรุงเ ทพฯ หมายเลขครุภัณฑ์ ปม.50-0701-00-0085 โดยวิธีเฉพาะเ จาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ร ายงานการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมา ณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.สำนักแผนงานและส ารสนเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ราย งานการติดตามและ … Read more ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์ร ายงานการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมา ณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.สำนักแผนงานและส ารสนเทศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน บน ขนาด18,000บีทียูโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.สำนักแผ นงานและสารสนเทศ(แก้ไขล่าสุด)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับ อากาศแบบแยกส่วน … Read more ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน บน ขนาด18,000บีทียูโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.สำนักแผ นงานและสารสนเทศ(แก้ไขล่าสุด)