กรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

          เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 กรมป่าไม้ ร … Read more กรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด พร้อมประชาชนจิตอาสา เปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

                พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี … Read more พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยใหญ่จิตอาสาพระราชทาน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด พร้อมประชาชนจิตอาสา เปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ลุ่มน้ำปากพนัง

     วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา​ 09.00  น. นายจิระศักด … Read more นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ลุ่มน้ำปากพนัง

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชนเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (คนช.) ครั้งที่ 1/2563

         & … Read more พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป่าชุมชนเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าชุมชน (คนช.) ครั้งที่ 1/2563

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบกรมบ่าไม้ พร้อมด้วยนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

      วันนี้ 22 ก.ค. 63 นายอรร … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบกรมบ่าไม้ พร้อมด้วยนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

                เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประช … Read more นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

กรมป่าไม้ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

                กรมป่าไม้ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่อ … Read more กรมป่าไม้ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะรองอธิบดีที่กำกับ ดูแลพื้นที่ภาคเหนือ ได้ตรวจติดตามความคืบหน้า และความพร้อม

                วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:00 น นาย … Read more นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะรองอธิบดีที่กำกับ ดูแลพื้นที่ภาคเหนือ ได้ตรวจติดตามความคืบหน้า และความพร้อม

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึก

         & … Read more นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธนะ อัลภาชน์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึก

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ “โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า”

         & … Read more นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ “โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า”