นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ ถวายพระพรชัยมงคล

                นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ ถวายพระพรชัยมงคล

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุม VDO Conference ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ

          … Read more นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุม VDO Conference ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำโครงการเพื่อเสนอของบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบต้นตะเคียนทอง ให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นา … Read more พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบต้นตะเคียนทอง ให้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารในสังกัด ทส. ถวายพระพรชัยมงคล

                นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรว … Read more นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารในสังกัด ทส. ถวายพระพรชัยมงคล

โฆษกป่าไม้ เตรียมความพร้อมด้านการผลิตสื่อ One Page & Infographic เพื่อสร้างการรับรู้

          อธิบดีกรมป่าไม้ (นายอรรถพล เจริญชันษา) ได้ให้ … Read more โฆษกป่าไม้ เตรียมความพร้อมด้านการผลิตสื่อ One Page & Infographic เพื่อสร้างการรับรู้

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมสำรวจความต้องการแหล่งน้ำ

          วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 อธิบดีกรมป่าไม้ (นายอรร … Read more นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมสำรวจความต้องการแหล่งน้ำ

กรมป่าไม้ – forest trends ร่วมหารือแนวทางการควบคุมการนำเข้าไม้

          วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล … Read more กรมป่าไม้ – forest trends ร่วมหารือแนวทางการควบคุมการนำเข้าไม้

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมปาไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

         & … Read more วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมปาไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

         & … Read more นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่เป้าหมายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ทีมงานบริษัท แมสวอร์ จำกัด ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ผ่านเว็ปไซต์ และแอปพลิเคชั่น

         & … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ทีมงานบริษัท แมสวอร์ จำกัด ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ผ่านเว็ปไซต์ และแอปพลิเคชั่น