กรมป่าไม้เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Effective Change) ในระดับดีเด่น

         & … Read more กรมป่าไม้เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Effective Change) ในระดับดีเด่น

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิชาการและกฎหมาย ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดิน

                วันที่ 15 กันยายน 2563  นายปรมินทร์ วงศ … Read more นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการวิชาการและกฎหมาย ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดิน

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

         & … Read more นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน”

         & … Read more นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน”

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดแข่งขันหัวข้อ “Low Carbon Contest : Vlog – The Journey”

                นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่า … Read more นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลกิจกรรมการประกวดแข่งขันหัวข้อ “Low Carbon Contest : Vlog – The Journey”

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 10/2563

                วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 9.00 น ณ ห้อ … Read more นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามนโยบาย ครั้งที่ 10/2563

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า จากสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 4/2563

         & … Read more นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า จากสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 4/2563

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานใน “โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและการรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”

         & … Read more นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานใน “โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมและการรับรองมาตรฐานการจัดการสวนป่าไม้เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายภูมินพศ์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และคณะกรรมการศูนย์โควิด-19 ได้จัดกิจกรรม กรมป่าไม้ปันสุข รักป่า รักประชาชน ครั้งที่ 3

                นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไ … Read more นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายภูมินพศ์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และคณะกรรมการศูนย์โควิด-19 ได้จัดกิจกรรม กรมป่าไม้ปันสุข รักป่า รักประชาชน ครั้งที่ 3

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

                วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น ณ ห้ … Read more นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓