นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         & … Read more นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศูนย์โควิด-19 ของกรมป่าไม้ มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับ ทส.

            นายจิระศักดิ์  ชูความดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ … Read more ศูนย์โควิด-19 ของกรมป่าไม้ มอบเจลแอลกอฮอล์ ให้กับ ทส.

นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

         & … Read more นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

          … Read more วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

         & … Read more วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ “The People’s Show” ในประเด็น “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

 วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563&nbsp … Read more นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ “The People’s Show” ในประเด็น “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน”

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมการแบ่งปันคาร์บอนเครติตในพื้นที่ขาสงวนแห่งชาติ

 วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายจิระ … Read more นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมการแบ่งปันคาร์บอนเครติตในพื้นที่ขาสงวนแห่งชาติ

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2563 กรมป่าไม้ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

         & … Read more วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2563 กรมป่าไม้ติดตามสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

          … Read more วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2563 นายสุชาติ กัลยาวงศา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

กรมป่าไม้ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

         & … Read more กรมป่าไม้ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องใน วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น