เรื่อง “รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

         & … Read more เรื่อง “รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ไปจัดกิจกรรมบริเวณโครงการ ป่าชุมชนวัดเขาถ้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

         & … Read more นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้ไปจัดกิจกรรมบริเวณโครงการ ป่าชุมชนวัดเขาถ้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

         & … Read more นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน โดยมี ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการคนรักษ์ป่าป่ารักชุมชน

                วันที่1 กรกฎาคม 2563 นายสมศักดิ์ สรรพโก … Read more นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลโครงการคนรักษ์ป่าป่ารักชุมชน

กรมป่าไม้ ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 5/2563

          วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องป … Read more กรมป่าไม้ ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 5/2563

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและถ่ายทอดแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

          … Read more นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและถ่ายทอดแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องที่ดินทำกินในพื้นที่สวนป่าคอนสาร

         & … Read more นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องที่ดินทำกินในพื้นที่สวนป่าคอนสาร

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประชุมโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

          วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความด … Read more นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดการประชุมโครงการจ้างงานให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือกับบริษัท บี กริม คันทรีคลับ จำกัด

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 นายจิระศักดิ์  ชูความดี ร … Read more นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือกับบริษัท บี กริม คันทรีคลับ จำกัด

การประชุมศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

          … Read more การประชุมศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”