นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานที่ประชุมในคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดี … Read more นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานที่ประชุมในคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมป่าไม้ เข้าร่วมงานในพิธีเปิด “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2563”

นายปรมินทร์  วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมป่ … Read more นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้แทนกรมป่าไม้ เข้าร่วมงานในพิธีเปิด “วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2563”

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมา … Read more นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต ส่งมอบถังขยะ รักษ์โลก

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการสำนักการอ … Read more นายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต ส่งมอบถังขยะ รักษ์โลก

กรมป่าไม้ เตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ ต่อสภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัย

วันนี้ (5 มีนาคม 2563) กรมป่าไม้ โดย สำนักบริหารกลาง จั … Read more กรมป่าไม้ เตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ ต่อสภาวะฉุกเฉินด้านอัคคีภัย

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายจิระศักดิ์ ชูความ … Read more นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงมอบนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้งแบบบูรณการ

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมาย … Read more นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เข้าร่วมประชุมชี้แจงมอบนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้งแบบบูรณการ

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Digital Transformation

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิ … Read more นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Digital Transformation

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายจิระศักดิ์ ช … Read more นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานนำร่อง (กปม.) ในการออกเอกสารหลักฐานทางราชการ

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปรมินทร์ วงศ … Read more นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมหารือหน่วยงานนำร่อง (กปม.) ในการออกเอกสารหลักฐานทางราชการ