นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เข้ารับหนังสือจากสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว

วันนี้ (17 มกราคม 2563) เวลา 10.00 น. นายจิระศักดิ์ ชูค … Read moreนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เข้ารับหนังสือจากสภาเกษตรกรจังหวัดสระแก้ว

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

วันนี้ (17 มกราคม 2563) นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบด … Read moreนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการ ทำหน้าที่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้นายธีรยุทธ สมตน ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับเรื่องร้องเรียน

วันนี้ (15 มกราคม 2563)  ณ ห้องประชุม  2 อาคารเทียมคมกฤ … Read moreอธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้นายธีรยุทธ สมตน ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับเรื่องร้องเรียน

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นำผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ ร่วมพิธีใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจัดพิธีทำบุญตอนร … Read moreนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นำผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ ร่วมพิธีใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง

“กรมป่าไม้ พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน”

การประชุมเพื่อซักซ้อม มอบเมล็ดกล้าไม้มีค่าที่หน้าอำเภอ … Read more“กรมป่าไม้ พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน”

นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายปรม … Read moreนายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ ให้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการรับเรื่องร้องเรียน

อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้ นายจิระศักดิ์  ชูความดี ร … Read moreนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นหัวหน้าคณะทำงานในการรับเรื่องร้องเรียน

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR”

นายจิระศักดิ์  ชูความดี  รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเ … Read moreนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล Smart PR”

กรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ป่าไม้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ … Read moreกรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

นายจิระศักดิ์ ชูความดี) เป็นประธานเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการผลิตกล้าไม้

จากการที่รัฐบาลได้แก้ไขมาตรา 7 พ.ร.บ.ป่าไม้ ให้ไม้ทุกชน … Read moreนายจิระศักดิ์ ชูความดี) เป็นประธานเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการผลิตกล้าไม้