กรมป่าไม้ ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ร่วมสานต่อโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

         & … Read more กรมป่าไม้ ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ร่วมสานต่อโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ ถวายพระพรชัยมงคล

                นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมป่าไม้ ถวายพระพรชัยมงคล

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ทีมงานบริษัท แมสวอร์ จำกัด ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ผ่านเว็ปไซต์ และแอปพลิเคชั่น

         & … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ทีมงานบริษัท แมสวอร์ จำกัด ร่วมประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกต้นไม้ผ่านเว็ปไซต์ และแอปพลิเคชั่น

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับของป่า (ผลปาล์มน้ำมัน) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุ … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม เพื่อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับของป่า (ผลปาล์มน้ำมัน) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมหารือร่วมกับ คุณบัณฑูร ล่ำซำ ในประเด็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าจังหวัดน่าน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมหารือร่วมกับ … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ประชุมหารือร่วมกับ คุณบัณฑูร ล่ำซำ ในประเด็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าจังหวัดน่าน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม Video conference แนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้

          … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุม Video conference แนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ

                วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 กรมป่าไม้  … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมความก้าวหน้า เรื่อง การสร้างการรับรู้ภารกิจของกรมป่าไม้

         & … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมความก้าวหน้า เรื่อง การสร้างการรับรู้ภารกิจของกรมป่าไม้

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD ในประเด็นเรื่องแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ป่า

         & … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์กับทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 HD ในประเด็นเรื่องแนวทางการฟื้นฟูพื้นที่ป่า

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ หารือร่วมกับ คุณชาลอต โทณวณิก ที่ปรึกษาด้านสื่อสารภายนอกองค์กร บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัดและเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองภายใต้โครงการ THE FORESTIAS

         & … Read more นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ หารือร่วมกับ คุณชาลอต โทณวณิก ที่ปรึกษาด้านสื่อสารภายนอกองค์กร บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัดและเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองภายใต้โครงการ THE FORESTIAS