นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตาม กิจกรรมโครงการสำรวจการครอบครองที่ดิน

วันนี้ (6 มีนาคม 2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่ากา … Read more นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตาม กิจกรรมโครงการสำรวจการครอบครองที่ดิน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและมอบนโยบายสำคัญ

วันนี้ (5 มีนาคม 2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่ากา … Read more นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าและมอบนโยบายสำคัญ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ดำเนินรายการ Talk to Top Go Green Together Vol.2

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ดำเนินรายการ  Talk to T … Read more นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ดำเนินรายการ Talk to Top Go Green Together Vol.2

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ “การดูแลและจัดการต้นไม้ในเมืองเพื่อความสุขของประชาชน”

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต … Read more นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการ “การดูแลและจัดการต้นไม้ในเมืองเพื่อความสุขของประชาชน”

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาพื้นที่ม่อนแจ่ม

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุ … Read more นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาพื้นที่ม่อนแจ่ม

การประชุมซักซ้อมการขออนุญาตใช้ประโยชน์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรั … Read more การประชุมซักซ้อมการขออนุญาตใช้ประโยชน์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติของมูลนิธิโครงการหลวง ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ผนึกกำลัง 7 หน่วยงาน เตรียมจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในพื้นที่ต้นน้ำ ช่วยเตือนภัยบรรเทาความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ มูลนิธิ … Read more มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ผนึกกำลัง 7 หน่วยงาน เตรียมจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติในพื้นที่ต้นน้ำ ช่วยเตือนภัยบรรเทาความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล เป็นประธานในการเปิดอบรมค่ายเยาวชนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล รุ่นที่ 2

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าแล … Read more พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล เป็นประธานในการเปิดอบรมค่ายเยาวชนพิทักษ์ป่าและรักษาทะเล รุ่นที่ 2

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนิ … Read more นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานพื้นที่จังหวัดน่าน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมติดตามรับฟังสถานการณ์ และผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมติดตามรับ … Read more นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมติดตามรับฟังสถานการณ์ และผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2563