นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด “จุดจ่ายน้ำริมทางตามถนนสายหลักทั่วประเทศ

          … Read more นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิด “จุดจ่ายน้ำริมทางตามถนนสายหลักทั่วประเทศ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมชมการสาธิตยุทโธปกรณ์ที่กรมป่าไม้นำมาใช้ในปฏิบัติการดับไฟป่า

วันนี้ (10 เมษายน 2563) เวลา 12.30 น. ทีมพยัคฆ์ไพร กรมป … Read more นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมชมการสาธิตยุทโธปกรณ์ที่กรมป่าไม้นำมาใช้ในปฏิบัติการดับไฟป่า

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์หมอกควันไฟป่า

                นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรว … Read more นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์หมอกควันไฟป่า

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ ไฟป่า หมอกควัน ในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมประชุมทางไกล (วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์)

วันนี้ (9 เม.ย. 63) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐ … Read more พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ ไฟป่า หมอกควัน ในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมประชุมทางไกล (วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์)

นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจรา … Read more นายสุรชัย อจลบุญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำทีมให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ื (9 เมษายน 2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าก … Read more นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำทีมให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ จังหวัดเชียงใหม่

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับฟังรายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์ไฟป่า

วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์บัญชาการป้ … Read more นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับฟังรายงานสรุปภาพรวมสถานการณ์ไฟป่า

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ครั้งที่ 1/2563

         & … Read more นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ครั้งที่ 1/2563

ประชุม Video Conference ติดตามการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขนาดเล็ก (ส่วนหน้า) ทส.

   ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป … Read more ประชุม Video Conference ติดตามการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขนาดเล็ก (ส่วนหน้า) ทส.

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ประชุมผ่านระบบ vdo conference กับหัวหน้าส่วนราชการภายในสังกัด ทส. เกี่ยวกับมาตรการและการดำเนินการในการป้องกัน covid-19 ของ ทส.

          … Read more นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ประชุมผ่านระบบ vdo conference กับหัวหน้าส่วนราชการภายในสังกัด ทส. เกี่ยวกับมาตรการและการดำเนินการในการป้องกัน covid-19 ของ ทส.