พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา … Read moreพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของจังหวัดน่าน

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

วันเสาร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุ … Read moreพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานการประชุมการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผต.ทส. ในฐานะโฆษกประจำกระทรวง ทส.เป็นประธานการประชุมทีมงานโฆษก ทส.

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์  ผต. … Read moreนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผต.ทส. ในฐานะโฆษกประจำกระทรวง ทส.เป็นประธานการประชุมทีมงานโฆษก ทส.

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนต … Read moreนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานในการประชุมเตรียมค … Read moreนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดิน

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการในคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสา … Read moreพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการในคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย พลเอก โปฎก บุนนาค รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ กรรมาธิการ พลอากาศเอก อธิศักดิ์ กลั่นเสนาะ สว. และคณะ เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้ว … Read moreพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย พลเอก โปฎก บุนนาค รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ กรรมาธิการ พลอากาศเอก อธิศักดิ์ กลั่นเสนาะ สว. และคณะ เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ

วันที่ 24 มกราคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา  รมว.ทส. และนา … Read moreนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ

ไทย-เมียนมาร์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์พร้อมหารือแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันสองแผ่นดิน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต … Read moreไทย-เมียนมาร์ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์พร้อมหารือแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันสองแผ่นดิน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติก

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาต … Read moreนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติก