ประกาศประกวดราคาซื้อรถเครน จำนวน 2 คัน ด ้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

63017120003_1_20204116453886.pdf ประกาศเชิญชวนรถเครน จำ … Read more ประกาศประกวดราคาซื้อรถเครน จำนวน 2 คัน ด ้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขน าด 2 ตัน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

63017117550_1_202041141919178.pdf ประกาศเชิญชวนรถ 2 ตัน … Read more ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขน าด 2 ตัน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพล ิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร อนิกส์ (e-bidding)

63017117924_1_20204113532961.pdf ประกาศเชิญชวนรถบรรทุกน … Read more ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพล ิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4,000 ลิตร จำนวน 5 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทร อนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอก สารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมาธิการวิ สามัญพิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วุฒิสภา โดยวิธีเฉพาะเจาะจ ง (สำนักแผนงานและสารสนเทศ)

ser.pdf