นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมป่าไม้ และข้าราชการกรมป่าไม้ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมป่าไม้ และข้าราชการกรมป่าไม้ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

วันที่11สิงหาคม 2562 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมป่าไม้ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ และข้าราชการกรมป่าไม้ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่  11 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดยในงานดังกล่าวกรมป่าไม้เป็นหนึ่งหน่วยงาน เข้าร่วมจัดเนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา”  นำเสนอแนวคิดบรรยากาศวัฒนธรรมอีสานตอนเหนือ ซึ่งประกอบด้วย 3 โซนได้แก่ โซนที่ 1 จัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โซนที่ 2 จัดแสดงผลงานบริหารจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้โครงการ คทช. อำภอนาแห้ว  จังหวัดเลย และโซนที่ 3 เปิดคลินิกป่าไม้ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากไม้เศรษฐกิจ  และนอกจากนี้ กรมป่าไม้ ได้นำกล้าไม้มีค่ามาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาเข้าชมนิทรรศการ และที่มาร่วมงานเพื่อนำกลับไปปลูกในพื้นที่ของตนเองด้วย

Leave a Comment