เชิญเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Play Video

Leave a Comment