English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

แบบสำรวจ

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

เว็บลิงค์  
 


 
 


ข่าวกิจกรรม

-วันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 121 ปี

News image

วันสถาปนากรมป่าไม้  ครบรอบ 121 ปี  วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560   วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการตักบาตรแด่พระภิกษุ  เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 121 ปี ไหว้พระพุทธรูปประจำกรมป่าไม้ สักการะพระพรหม พระบรมรูปรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ผู้ทรงสถาปนากรมป่าไม้ และอธิบดีกรมป่าไม้ นำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณในการเป็นข้าราชการกรมป่าไม้ที่จะรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างเต็มกำลัง และวางพวงมาลา ณ อนุสรณ์วีรชนป่าไม้ จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีสงฆ์ ...

อ่านต่อ

-อบรมผู้ใช้งานระบบพิทักษ์ไพร

News image

  อบรมผู้ใช้งานระบบพิทักษ์ไพร (ระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่บุกรุกด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์)                     กรมป่าไม้ มีภารกิจหนึ่งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภท และทรัพยากรที่สาคัญของประเทศอย่างหนึ่ง คือ ป่าไม้ ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยลดลงเป็นจานวนมาก ทั้งจากการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ และจากภัยธรรมชาติ ด้วยเหตุดังกล่าว รัฐบาลจึงได้ มีนโยบายเร่งด่วนเพื่อการขจัดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสังคม คือ การจัดทาแผนที่การใช้ที่ดินในเขตป่าไม้ในปัจจุบัน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม รวมถึงการดาเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกทาลาย ให้คืนสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ โดยมีเป้าหมายพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งประเทศ                      สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีภารกิจหลัก ในการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียมหลากหลายความละเอียด ทั้งดาวเทียมไทยโชตและดาวเทียมเครือข่ายต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลภาพจากดาวเทียมสามารถถ่ายภาพได้เป็นบริเวณกว้าง มีความ เป็นปัจจุบัน และช่วยให้หน่วยงานประหยัดงบประมาณและเวลาในการจัดกาลังพลลงไปสารวจข้อมูลภาคพื้นดิน อีกทั้งเทคโนโลยี ...

อ่านต่อ

- ประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปร

News image

ประชุมการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 จำนวนพื้นที่ป่าไม้ทีทวงคืนได้ - เข้าครอบครอง (ไร่) และการจัดตั้งป่าอเนกประโยชน์ วัน ศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีท่านอธิบดีกรมป่าไม้ ...

อ่านต่อ

- แถลงข่าวเปิดโครงการ "ต้นไม้ของหนู (My

News image

แถลงข่าวเปิดโครงการ "ต้นไม้ของหนู (My Tree)" เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติและวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 กรมป่าไม้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช แถลงข่าวเปิดโครงการ "ต้นไม้ของหนู (My Tree)" เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติและวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560โดยมีนายเสริมยศ สมมั่น รอ...

อ่านต่อ

- การอบรมป่าไม้เสนารักษ์ รุ่นที่ 2 วันที

News image

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 อธิบดีกรมป่าไม้ นายชลธิศ สุรัสวดี ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติการปฐมพยาบาล (ชุดปฏิบัติการป่าไม้เสนารักษ์) รุ่นที่ 2” ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ พิทักษ์ป่าจากกรมป่าไม้  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ...

อ่านต่อ

- การประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติ การ

News image

  วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการบังคับใช้กฎหมายใน พื้นที่ป่าไม้ (ภาคต...

อ่านต่อ

- การประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติด

News image

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายไม้ โดยท่านชลธิศ  สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบนโยบายให้กับผู้เข้าร่วมประชุม แล...

อ่านต่อ

- การแถลงข่าวสรุปผลการผนึกกำลังกวาดล้างข

News image

วันที่ 17 เมษายน 2559 การแถลงข่าวสรุปผลการผนึกกำลังกวาดล้างขบวนการค้าไม้พะยูงและชิงชันผิดกฏหมายในช่วงสงกรานต์ (วันที่ 11-17 เมษายน 2559)ภายใต้การสั่งการของท่านอธิบดีกรมป่าไม้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โด...

อ่านต่อ

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวทั่วไป

แผนที่แสดงสถาณการณ์คดีบุกรุกป่าไม้

สรุปข่าวประจำสัปดาห์

  DSI จับมือกรมป่าไม้ทวงคืนป่า 400 ไร่
               (บ้านเมือง 26 มิ.ย. 60)
  "กรมป่าไม้" ลุยเชียงใหม่ปราบเครื่องเล่นเคเบิ้ลสริงรุกป่า
               (มติชน ออนไลน์ 31 มี.ค. 60)

  กรมป่าไม้ชู "SPCG" เป็นต้นแบบบริษัทเอกชนช่วยลดภาวะโลกร้อน
               (ไทยรัฐ ออนไลน์ 27 ธ.ค. 59 16.04 น.)

  ฝึก “เสนารักษ์พิทักษ์ป่า” – มอบปืน จนท. 445 กระบอก
               (ไทยรัฐ 8 ส.ค. 59 หน้า 12)

  แผนสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ สางปัญหาเขาหัวโลน-น้ำท่วม-น้ำแล้ง....
              (ไทยโพสต์ 7 ส.ค. 59 หน้า 4)

 
ช่อง 7 สี ร่วมกับ กรมป่าไม้ ร่วมกิจกรรม “ปันรัก คืนผืนป่า สู่แผ่นดิน”
              (แนวหน้า 8 ส.ค. 59 หน้า 18)

 
คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย: สระแก้ว-จับไม้เถื่อน (ข่าวสด  4 ส.ค. 59  หน้า 9)
 
คอลัมน์ข่าวสั้นทันโลก : แจกผ้ายันต์พิทักษ์ป่า
               (ไทยรัฐ 27 ก.ค. 59 หน้า 15)

ส่วนแผนงานและสารสนเทศ สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า

ผู้อำนวยการ

                                                  

ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน 2017
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้130
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้267
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1425
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา1835
mod_vvisit_counterเดือนนี้5238
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา7137
mod_vvisit_counterทั้งหมด482372

ราคาน้ำมันวันนี้

อาคารเทียมคมกฤส ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
หมายเลขโทรสาร 0 2579 7584, หมายเลขโทรศัพท์ 0 2561 4292-3 ต่อ 5840