การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจ … Read moreการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ