English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1837

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ จ.ระยอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1835

News image

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1833

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1832

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1831

News image

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการมอบหนังสืออนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ณ ศาลาเอนกประสงค์สวนสาธารณะเทศบาลหัวทะเล ตำบลหัวทะเล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1830

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดของกระทรวงฯ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และพิธีสดุดีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1829

News image

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ณ ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1828

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับ ณ ห้องประชุมศูนย์ป่าไม้จังหวัดน่าน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1827

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “งานมหกรรมทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นประจำปี 2560”โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1826

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (World Ranger Day) ประจำปี 2560 ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1998

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมนายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิทักษ์ป่า และหัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพร นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจสอบสถานที่พักตากอากาศ รีสอร์ท และสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ท่าช้างและป่าแม่ขนิน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 วันที่ 23 กันยายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1997

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการก้าวต่อไปของรุกขกรกรมป่าไม้ เพื่อเป็นการทบทวนผลการปฏิบัติงานรุกขกรของกรมป่าไม้ ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1997

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ในรายการ Hardcore ข่าว ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 วันที่ 21 กันยายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1996

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการตักบาตรแด่พระภิกษุ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสกรมวันสถาปนากรมป่าไม้ ครบรอบ 121 ปี ณ กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1855

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนกรมป่าไม้ รับผ้าพระกฐินพระราชทาน และเครื่องพระกฐินพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ กรมการศาสนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1854

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ และนางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทางการใช้พลังประชาชนเสริมการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1852

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ร่วมแจกกล้าไม้ให้กับลูกค้าที่ชมภาพยนตร์ และร่วมถ่ายภาพเพื่อทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรม Ozonized our world 2017 (เอส เอฟ แจกกล้า สร้างโอโซน 2560) เนื่องในวันโอโซนโลก World Ozone Day เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1853

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดที่ดิน ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1851

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมศึกษาดูงานของ บริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่รับซื้อไม้สับ เพื่อเป็นพลังงานชีวมวล ณ ท้องที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1849

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ศึกษาดูงานของ บริษัทสยามฟอเรสทรี จำกัด ณ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1850

News image

นายผจญ สิทธิกัน ผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1848

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบหมายให้นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง "การบริหารงานสหกรณ์" ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1847

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทน รับมอบเงินสนับสนุนเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพปลูกสวนป่า ประจำปี 2560 จาก บริษัทสยามฟอร์เรสทรี จำกัด ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านป่าไม้ (FOREST OPERATION CENTER) ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1845

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2560 ภายใต้หัวข้อหลัก "รวมพลังรักษ์ป่า ด้วยศาสตร์พระราชา" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2560 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูมA และ B โรงแรมมิราเคิล แกรมด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ. เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

ขอเสนอการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 
ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ "Eco Innovation Forum 2017" 
การฝึกอบรมหลักสูตร "การป้องกันภัยพิบัติด้านอุทกภัย และการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยของกราป่าไม้"
ผลการตัดสินรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2560
ทุนรัฐบาลอิสราเอล หลักสูตร Green Growth:Policy and Economic Measures as Tools for Local and Regional Sustainable Development 
ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "การบริหารงานสหกรณ์" 
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการ ปั่น ปีน ปลูก รักษ์ป่า รักสุขภาพ สร้างภาคีลดโลกร้อน
การจัดกิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักจัดการป่าชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 
กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ป้ายนิทรรศการ 2560    
นางวรนัย พฤกษะวัน มารดาของนายกฤษณะ พฤกษะวัน ที่ปรึกษาอธิบดีกรมป่าไม้ ถึงแก่กรรม
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 2/2560 ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 สิงหาคม 2560
การดำเนินการจัดหาพัสดุในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล จรรยาข้าราชการ และต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นภาครัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของกรมป่าไม้
ขอเชิญร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักบริหารกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ขอเลื่อนการเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักส่งเสริมปลูกป่า
แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนท่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560
สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
      ด้านพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" 

ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 


 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 22 กันยายน 2560
- ป่าไม้ตั้งเป้าจัดหาที่ดินทำกินให้ผู้ยากไร้ 6 แสนไร่ (ข่าวสด 22 ก.ย. 60  หน้า 10)
-
ภาพข่าว: "ปันรัก คืนผืนป่า สู่ผืนดิน ปลูกป่าเสริมปี 2" (เดลินิวส์ 22 ก.ย. 60  หน้า 27)
-
นักแสดง-ผู้ประกาศข่าว ช่อง 7 ร่วมปลูกต้นดาวเรือง (บางกอกทูเดย์ 22-28 ก.ย.60 หน้า 25)
-
ภาพข่าว: แวดวงทูเดย์: ลดโลกร้อน (มติชน 22 ก.ย. 60 หน้า 17)
-
ภาพข่าว: ซอกแซก108: รักษ์ป่า  (ข่าวสด 22 ก.ย. 60  หน้า 12)
-
เพชรบูรณ์ลุยรื้อ6รีสอร์ตภูทับเบิก (มติชน 22 ก.ย. 60 หน้า 9)
-
สมัครโต้กลับพญาเสือแจ้งจับรุกป่า (เดลินิวส์ 22 ก.ย. 60  หน้า 13)
-
พิษณุโลกปักหมุดพื้นที่บ้านร่องกล้าใช้ด้านการเกษตร (มติชน 22 ก.ย. 60  หน้า 22)
-
คอลัมน์: ข่าวสั้น: ชาวบ้านฮือต้านนายทุนรุกป่าชุมชน  (แนวหน้า 22 ก.ย. 60  หน้า 2)
-
ภาพข่าว: รุกป่าชุมชน (แนวหน้า 22 ก.ย. 60  หน้า 2)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 21 กันยายน 2560
- ป่าไม้เปิดตัวรถตรวจการณ์ 4.0 สุดไฮเทค-กันลอบทำร้ายจนท.หวั่น (มติชน 21 ก.ย. 60 หน้า 1,5)
-
ภาพข่าว: รถตรวจการณ์ 4.0 (มติชน 21 ก.ย. 60 หน้า 7)
-
'กรมป่าไม้'ปรับแผนปฏิบัติการเชิงรุกใช้แอพฯ"พิทักษ์ไพร"จับคนบุกรุกป่า (ข่าวสด 21 ก.ย. 60 หน้า 8)
-
'กรมป่าไม้'จับมือ GISTDA งัดเทคโนฯดิจิทัลแก้บุกรุก (ประชาชาติธุรกิจ 21-24 ก.ย. 60 หน้า 3)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 20 กันยายน 2560
- New app lets public dob in encroachers (Bangkok Post 20 ก.ย. 60 หน้า 2)
-
อปท.ระยองส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้างจิตสำนึกปกป้องฟื้นฟูป่าไม้ชุมชน (เดลินิวส์ 20 ก.ย. 60 หน้า 15)
-
พิษบึมภูทับเบิกป่าไม้ลุย-รื้อต่อ 6 รีสอร์ตสุดท้าย (ไทยรัฐ 20 ก.ย. 60 หน้า 15)
- ปล่อย 2 ทหารโยงบึ้มทับเบิกป่าไม้ยังเลื่อนรื้อ' 6 รีสอร์ต' (มติชน 20 ก.ย. 60 หน้า 1,12) (มติชน 20 ก.ย. 60 หน้า 1,12)
-
คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร: สกัดจับกระบะขนไม้พะยูงคนขับหนี (ไทยรัฐ 20 ก.ย. 60 หน้า 10)
-
ตร.-ป่าไม้จับรถขนไม้พะยูง (สยามรัฐ 20 ก.ย. 60 หน้า 14)
-
ทส.เดินหน้าปกป้องระบบนิเวศ เปิดศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลฯ (เดลินิวส์ 20 ก.ย. 60 หน้า 16)
-
คอลัมน์ เสิร์ฟข่าวเม้าท์แตก (คมชัดลึก 20 ก.ย. 60 หน้า 8)
-
กลุ่มอนุรักษ์ค้านเช่าป่าทำนิคมอุตฯ (ไทยรัฐ 20 ก.ย. 60 หน้า 10)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 19 กันยายน 2560
- กรมป่าไม้เปิดแอพฯปกป้องป่า (กรุงเทพธุรกิจ 19 ก.ย. 60 หน้า 13)
-
ภาพข่าว: กรมป่าไม้ฉลองครบรอบ 121 ปี ทำแอพ'พิทักษ์ไพร'สู้แก๊งตัดป่า (M2F 19 ก.ย. 60 หน้า 8)
-
'ป่าไม้'เล็งให้ จนท. โหลดแอพพ์'พิทักษ์ไพร'ใช้เอง (มติชน 19 ก.ย. 60 หน้า 9)
-
ลั่นรื้อ 6 รีสอร์ตดังใน 2 สัปดาห์ แฉระเบิดภูทับเบิกขู่ไม่ให้แตะที่เขาค้อ (ไทยรัฐ 19 ก.ย. 60 หน้า 1,6)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: เร่งรื้อ 6 รีสอร์ต (ไทยรัฐ 19 ก.ย. 60 หน้า 15)
-
กรมป่าไม้รื้อแน่ 6 รีสอร์ทภูทับเบิก (เดลินิวส์ 19 ก.ย. 60 หน้า 13)
-
เร่งล่ามือบึ้ม'ภูทับเบิก'แฉเผ่นออกนอกพื้นที่ผู้ใหญ่ชี้ไม่กระทบเที่ยว (มติชน 19 ก.ย. 60 หน้า 1,3)
-
คอลัมน์ เด่นทั่วไทย: มือบึ้ม 'ภูทับเบิก' พุ่งเป้า 2 กลุ่ม (โพสต์ทูเดย์ 19 ก.ย. 60 หน้า B6)
-
ตร.สกัดไม้พะยูงโชเฟอร์เผ่นหนีทิ้งรถวิ่งเข้าป่าตรวจยึดได้ 5 ท่อน (แนวหน้า 19 ก.ย. 60 หน้า 2)
-
คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย: ตราด-ขโมยตัดไม้พะยูง (ข่าวสด 19 ก.ย. 60 หน้า 2)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 16-18 กันยายน 2560
- 121 ปี กรมป่าไม้ใช้แอพพลิเคชั่นจับรุกป่า จับผ่านสัญญาณดาวเทียม (ไทยรัฐ 18 ก.ย. 60 หน้า 12)
-
'ป่าไม้'ลุยเปิด'แอพพ์พิทักษ์ไพร'ส่งข้อมูลบุกรุก (มติชน 17 ก.ย. 60 หน้า 1,7)
-
'ป่าไม้'แจกสมาร์ทโฟนเปิดแอพพ์'พิทักษ์ไพร'ลิงก์ดาวเทียม (มติชน 18 ก.ย. 60 หน้า 1,11)
-
คอลัมน์ สังคมสยามรัฐ (สยามรัฐ 18 ก.ย. 60 หน้า 4)
-
แฉบึมภูทับเบิกข่มขู่ป่าไม้ไม่ให้ลุยเขาค้อ พบรุกมโหฬาร (ไทยรัฐ 18 ก.ย. 60 หน้า 1,13)
-
กรมป่าไม้รื้อแน่ 6 รีสอร์ทภูทับเบิก (เดลินิวส์ 18 ก.ย. 60 หน้า 9)
-
ตร.เชื่อมือบึ้ม'ทับเบิก'เผ่นแล้วเร่งล่า-คนพื้นที่ชี้ไม่กระทบ (มติชน 18 ก.ย. 60 หน้า 1,9)
-
ล็อกตัว2ร้อยตรีเค้นสอบโยงบึมทับเบิก หลักฐานบ่งชัดแต่ยังปฏิเสธ (ไทยรัฐ 18 ก.ย. 60 หน้า 1,6,15)
-
เค้น '2ร้อยตรี' บึมทับเบิกโยงอดีตผญบ.คนดังค้นรีสอร์ต-เผ่นหนี (ไทยรัฐ 17 ก.ย. 60 หน้า 1,11)
-
คอลัมน์ ตาชั่งพันดาว (มติชน 18 ก.ย. 60 หน้า 9)
-
แจ้งจับบ้านหรูเกาะสมุยรุกป่า (มติชน 16 ก.ย. 60 หน้า 8)
-
ยึดไม้ชิงชันซุกป่าสงวนฯแม่จาง (มติชน 17 ก.ย. 60 หน้า 7)
-
คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย: ลำปาง-ยึดไม้ชิงชัน (ข่าวสด 18 ก.ย. 60 หน้า 11)
-
ภาพข่าว: ซุกไร่ (ข่าวสด 18 ก.ย. 60 หน้า 10)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: แจ้งจับรุกป่า (ไทยรัฐ 16 ก.ย. 60 หน้า 15)
-
คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น: บุกยึดไม้พะยูงกลางป่าลึก (เดลินิวส์ 17 ก.ย. 60 หน้า 8)
-
กระบี่โวยคอนโด'นางแอ่น'ขายบ้านหนีเสียงดังกลิ่นหึ่ง (มติชน 17 ก.ย. 60 หน้า 1,2)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 167

Video Streaming

ฮาร์ดคอร์ข่าว วันที่ 21 กันยายน 2560 พิทักษ์ไพร...ระบบปฏิบัติการค้นหาพื้นที่รุกป่า

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

กันยายน 2017
S M T W T F S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้4995
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้9244
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4995
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา93474
mod_vvisit_counterเดือนนี้318768
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา348393
mod_vvisit_counterทั้งหมด19480919

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]