English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

2043

News image

การประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 101 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1973

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่ตรวจราชการในท้องที่จังหวัดเชียงราย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1975

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการและพบปะประชาชน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1976

News image

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์หมอกควันกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า และมอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1972

News image

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ (ศปช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1974

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม-สียัด จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1971

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการป่าในเมืองกระบี่ “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1970

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการรับฟังการบรรยายจากคณะวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” บรรยาย ขยายผล และการจัดกิจกรรมโครงการ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1969

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

gen1968

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานมหกรรม “ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน” ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2077

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ รดน้ำขอพรจากอดีตผู้บริหารกรมป่าไม้ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2076

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2075

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดมาตรการควบคุมดูแลมิให้เกิดการสวมสิทธิ์ไม้ที่ปลูกในที่ดินของรัฐ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2074

News image

กรมป่าไม้ ร่วมกับ กรมราชทัณฑ์ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) เพื่อร่วมกันป้องกัน ควบคุมดูแล ฟื้นฟู พื้นที่ป่าที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้และกรมราชทัณฑ์ ให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน ณ กรมป่าไม้ บริเวณลานสมานมิตร คิดดี พูดดี ทำดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

news2073

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์รายการ “Energy 5” ในประเด็นแนวทางการปฏิรูปและการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ ภายใต้กฎหมาย พรบ.ป่าชุมชน โครงการป่าเศรษฐกิจ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และการนำเทคโนโลยี “ระบบปฏิบัติการพิทักษ์ไพร” มาใช้ในภารกิจป้องกันรักษาป่า เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 อ่านเพิ่มเติม...

More in: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

Activity News

2047

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ และคณะ ศึกษาดูงานป่าชายเลนเกี่ยวกับการเพาะชำกล้าไม้โกงกาง และการปลูกป่าชายเลน ณ HINP Wharf in Alaminos,และศึกษาดูงานการท่องเที่ยวอุทยานทางทะเล ณ Hundred Islands National Park (HINP) Alaminos, Pangasinan, Philippines เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2... อ่านเพิ่มเติม...

2046

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล และคณะ ศึกษาดูงานป่าชุมชน San Manuel, Pangasinan ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีใต้ ภายใต้โครงการ AFoCO เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562... อ่านเพิ่มเติม...

2045

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม Cross Country Visit เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการ AFoCO ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2... อ่านเพิ่มเติม...

2044

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ศึกษาดูงานด้านป่าชุมชน ในโครงการ AFOCO โดยได้เข้าพบหารือกับ Mr. Nonito M. Tamayo, CESO IV Director of Forest Management Bureau, Phillippines. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2... อ่านเพิ่มเติม...

More in: 2553

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้


 
สรุปข่าวประจำวันที่ 19 เมษายน 2562
There are no translations available.

- วิถียั่งยืน: กรมป่าไม้ชูต้นแบบฟื้นฟูป่าเขาพระยาเดินธง สู่เป้าหมายคืนนิเวศให้ต้นน้ำป่าสัก (มติชนสุดสัปดาห์ 19-25 เมษายน 2562 หน้า 61)
-
ไฟป่า'ดอยจระเข้'คลี่คลายสมุยระทึกไหม้ใกล้โรงแรม (มติชน 19 เมษายน 2562 หน้า 9)
-
เปิดซองส่องไทย: ชาวบ้านสุดทน... ไม่มีไฟฟ้าใช้ (คม ชัด ลึก 19 เมษายน 2562 หน้า 9)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 18 เมษายน 2562
There are no translations available.

- ทส.ระดมพลตั้งจุดบริการช่วงสงกรานต์ (คม ชัด ลึก 18 เมษายน 2562 หน้า 12)
-
พ่อเหยื่อซิปไลน์บินร่วมงานศพตร.ส่งสะลิงตรวจเหตุนักเที่ยวตก (มติชน 18 เมษายน 2562 หน้า 1,11)
-
ภาพข่าว: ใต้ฟ้ากรุงเทพฯ: ดูแลป่า (เดลินิวส์ 18 เมษายน 2562 หน้า 14)
-
จับขณะจุดธูปเผาป่าแม่จัน (ข่าวสด  18  เมษายน 2562 หน้า 1,12)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 11 เมษายน 2562
There are no translations available.

- พยัคฆ์ไพรลุยตรวจยึดไม้เถื่อนปทุม (มติชน  11 เม.ย. 62  หน้า 12)
-
คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: ลอบตัดไม้สัก (ไทยรัฐ  11 เม.ย. 62  หน้า 15)
-
ภาพข่าวซอกแซก108 : รักษ์โลก (ข่าวสด  11 เม.ย. 62  หน้า 12)
-
แม่ฮ่องสอนเลิก 80 เที่ยวบิน (ฐานเศรษฐกิจ  11-13 เม.ย. 62  หน้า 9)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 12-17 เมษายน 2562
There are no translations available.

- 'พยัคฆ์ไพร'ลุยตรวจ'ซิปไลน์' เอาผิดส.ค.1บวม-รุกป่าสงวน (มติชน 17 เมษายน 2562 หน้า 1,3)
-
พยัคฆ์ไพรบุกซิปไลน์ จ่อเอาผิด'ส.ค.1'บวม ปลูกสร้างรุกป่าสงวน (มติชน 16 เมษายน 2562 หน้า 1,3)
-
อบต.สั่งปิดซิปไลน์คร่าฝรั่ง (มติชน 16 เมษายน 2562 หน้า 1,11)
-
สั่งปิดตาย'ซิปไลน์'เซ่นแคนาดาตกดับพฐ.โรยตัวหาหลักฐาน (มติชน 15 เมษายน 2562 หน้า 1,11)
-
พ่อเหยื่อซิปไลน์บินร่วมงานศพ (มติชน  17  เมษายน 2562 หน้า 10)
-
ปิด'ไม่มีกำหนด''ซิปไลน์'มฤตยู!คร่าฝรั่งแคนาดา (ไทยรัฐ 16 เมษายน 2562 หน้า 1,13)
-
สั่งปิดทันทีซิปไลน์ฉาวฝรั่งร่วงดับ (เดลินิวส์ 16 เมษายน 2562 หน้า 1,13)
-
สลิงซิปไลน์ นอตหลุด ทัวร์ร่วงดับ (เดลินิวส์ 15  เมษายน 2562 หน้า 1,16)
-
ฝรั่งร่วง'สลิง'ดับ! แหล่งเที่ยวชื่อดัง (ไทยรัฐ 15 เมษายน 2562 หน้า 1,15)
-
ฝังชิพโซ่ตรวนป้องกันนักโทษหนี (เดลินิวส์ 17 เมษายน 2562 หน้า 9)
-
กรมราชทัณฑ์เล็งฝังชิปโซ่ตรวน (คม ชัด ลึก 17 เมษายน 2562 หน้า 4,15)
-
'ราชทัณฑ์'จ่อฝังชิปโซ่ตรวนกันนักโทษหนี (ผู้จัดการรายวัน 360ํ  17  เมษายน 2562 หน้า 1,3)
-
ฝังชิปโซ่ตรวนป้องกันนักโทษหลบหนี (กรุงเทพธุรกิจ  17  เมษายน 2562 หน้า 16,14)
-
ภาพข่าว: ลดหมอกควัน (เดลินิวส์ 16 เมษายน 2562 หน้า 14)
-
ตั้งศูนย์ดับไฟป่าเชียงราย (ไทยโพสต์ 17 เมษายน 2562 หน้า 1,3)
-
เร่งแก้ปัญหาไฟไหม้ป่าลดวิกฤติฝุ่น (เดลินิวส์ 13 เมษายน 2562 หน้า 2)
-
เหนือยังมีวิกฤติ!จุดฮอตสปอตพุ่ง (ไทยรัฐ 14 เมษายน 2562 หน้า 2)
-
เผา2ล้านไร่ ไฟป่า9จว.เหนือ (ข่าวสด 14 เมษายน 2562 หน้า 1,12)
-
ภาคเหนือยังอ่วมไฟป่าแรงต่อเนื่องลุกลามกว่า2แสนไร่เริ่มกระทบสุขภาพ (แนวหน้า 13 เมษายน 2562 หน้า 1,2)
-
Millions of rai of forested land destroyed by wildfires (The Nation 13 เมษายน 2562 หน้า 2)
-
ทส.คุมอุทยาน เขตรักษาพันธุ์ ชายฝั่งตลอดสงกรานต์ (ไทยรัฐ 13 เมษายน 2562 หน้า 12)
-
'มิตรภาพ' ติดหนึบแนะ 4 เส้นทางเลี่ยง (คม ชัด ลึก 12 เมษายน 2562 หน้า 1,16)
-
เดินหน้าดับไฟป่า (แนวหน้า 12 เมษายน 2562 หน้า 1,2)
-
มองบ้านมองเมือง: แบตเตอรี่แห่งอาเซียน (มติชนสุดสัปดาห์  12-18  เมษายน 2562 หน้า 51)
-
ยึดไม้สัก140ท่อนอ่างเก็บน้ำแม่แคม (มติชน  13  เมษายน 2562 หน้า 11)
-
ไม้หอมแก่นจันทน์ (ไทยรัฐ 16 เมษายน 2562 หน้า 7)
-
ภาพข่าว: สรุปข่าวในประเทศ: กรมป่าไม้ - จิตอาสาซีพีเอฟ (มติชนสุดสัปดาห์  12-18  เมษายน 2562 หน้า 7)
-
ภาพข่าว: แวดวงทูเดย์: ห่วงใยป่า (มติชน 12 เมษายน 2562 หน้า 7)
-
ขอความเป็นธรรมชาวบ้าน'ขุนยวม' (ข่าวสด  16  เมษายน 2562 หน้า 6)
-
'ป่าชุมชนบ้านก้างปลา'สู่ด่านซ้ายโมเดล (เดลินิวส์ 14 เมษายน 2562 หน้า 10)
-
สัมภาษณ์พิเศษ: นายณัฐวุฒิ ใจดี รองปลัดเทศบาลตำบลไทรย้อย เทศบาลตำบลไทรย้อย (สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์  13-19 เมษายน 2562 หน้า 10)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 10 เมษายน 2562
There are no translations available.

- พยัคฆ์ไพรลุยตรวจยึดไม้เถื่อนปทุม (มติชน  10 เม.ย. 62  หน้า 12)
-
อายัดไม้แปรรูปหวงห้ามในวัดดัง (เดลินิวส์  10 เม.ย. 62  หน้า 16)
-
คิวน่านวิกฤตค่าฝุ่นพิษพุ่งสูง (ข่าวสด  10 เม.ย. 62  หน้า 1)
-
สกู๊ปพิเศษ : เร่งแก้วิกฤติ ฝุ่นหมอกควันและไฟป่า 'บิ๊กตู่'เดินหน้าขอความร่วมมือประชาชน (สยามรัฐ  10 เม.ย. 62  หน้า 1,2)
-
ถก'ลาว-พม่า' ร่วมมือเร่งดับไฟป่า (แนวหน้า  10 เม.ย. 62  หน้า 1,11)
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 245

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

Log in

password? username? Register  

ปฏิทินกิจกรรม

April 2019
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
Thailand Research Expo
National Research Council of Thailand > Splash_KingR10
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้9350
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้9902
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้65510
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา69216
mod_vvisit_counterเดือนนี้205114
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา347161
mod_vvisit_counterทั้งหมด25902583

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]