English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1824

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน ทบทวน ปรับปรุง มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านทรัพยากรป่าไม้ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1823

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1822

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และMr.JORGE RODRIGUDX ROMERO รองหัวหน้าฝ่ายด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรป ร่วมเป็นประธานในงานแถลงข่าวผลการเจรจาระหว่างไทยและสหภาพยุโรปในการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ณ ห้องลาดพร้าว 1 เซ็นทารา แกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1821

News image

ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงและติดตามผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1820

News image

นายประลอง ดำรงค์ไทย โฆษกกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการแถลงข่าว เรื่อง “การเตรียมการจัดประชุมทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ ในการบังคับใช้กฎหมายธรรมาภิบาลและการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (FLEGT - VPA)” ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สบก. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1819

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สนามเป้า กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1818

News image

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.) จัดการบรรยายพิเศษเพื่อการพัฒนางานบริการภาครัฐ ตามแนวคิดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) ณ ห้อง MayFair Grand Ballroomชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1817

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สนามเป้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1816

News image

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “องค์ความรู้จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” จัดโดยองค์การกำจัดน้ำเสีย ณ ห้องบีบีซี ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1812

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ณ บริเวณพื้นที่ข้างเคียงหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.16 (ห้วยแก๊ต) ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news1964

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อชี้แจงร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1963

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมรับฟังปัญหาและทำความเข้าใจกับตัวแทนชาวบ้านจากหลายอำเภอของจังหวัดสกลนครและจังหวัดชัยภูมิกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการทวงคืนผืนป่า ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น) อ.เมือง จ.ขอนแก่น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1961

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1960

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ ให้การต้อนรับ Mr. Bruno Cammaert และ Miss Erica Pohnan ผู้แทนองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1826

News image

นายอรรถพล เจริญชันษารองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การประเมินมูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการทำลายป่าไม้" ณ โรงแรมตำนานป่า รีสอร์ท จังหวัดระยอง เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1827

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 ครั้งที่ 14/2560 ณ ห้องประชุมประยูรภมรมนตรี ชั้น 1 อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม่) ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1825

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1824

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เดินทางไปตัดสินรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ ป่าชุมชนบ้านท่ามะขาม หมู่ที่ 2 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม2560 อ่านเพิ่มเติม...

1823

News image

นายอรรถพล เจริญชันษารองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกรมอุทยานแห่งขาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรม อส. เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news1953

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้การต้อนรับคณะสื่อมวลชนในการเดินทางมาติดตามการปฏิบัติภารกิจทวงคืนผืนป่าจากกลุ่มนายทุนธุรกิจ "ซิปไลน์" รุกป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ณ สถาบันประชารัฐพิทักษ์ทะเล อุทยานแห่งชาติศิรินาถ เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1821

News image

นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในหัวข้อ “ธรรมะกับการทำงาน” โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอมกัลยาโณ) ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1822

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เพื่อตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน. – 1 กรกฎาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1820

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์ เพื่อตรวจติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1819

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ตรวจราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนท่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560
สำรวจเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
      ด้านพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" 

ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกรมป่าไม้ ครั้งที่ 3/2560 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ "การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากแมลงและจุลชีววิทยาป่าไม้"
รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการบรรยายธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
ขอเชิญผู็มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย 
กำหนดการตรวจสุขภาพติดตามผลการรักษา 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่1ของสำนักส่งเสริมการปลูกป่า
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ ครั้งที่ 1 ของสำนักจัดการที่ดินป่าไม้
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "Introduction to ISO 37001 Anti-Bribery"
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ Junior Professional officer Programme of UN Environment 
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่" 
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ประจำปี พ.ศ.2560 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวิเคราะห์หาองค์ความรู้ที่จำเป็นขององค์กร" 
ประกาศกรมป่าไม้ ห้ามมิให้บุคคลใดเข้าไปกระทำการใดๆ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ตรวจสอบดวงตราประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่และดวงตราประทับไม้ของรัฐบาล ที่มีอยู่ในความครอบครอง
ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์


 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
- ชุดพิทักษ์ป่าลุยนายทุนบุกรุก 3เกาะติด3ปฏิบัติ เร่งดำเนินคดี-5ป่าสมบัติไทย (เดลินิวส์ 25 ก.ค. 60 หน้า 2)
-
กรมป่าไม้ปลื้ม'ป่าดงหมู'นครพนมอยู่ดีกินดี (ข่าวสด 25 ก.ค. 60 หน้า 6)
-
ป่าไม้แจงนโยบายทวงคืนป่า (ข่าวสด 25 ก.ค. 60 หน้า 11)
-
เด้งหน.อุทยานฯภูเรือ ทำฝาย-ไม่ขออนุญาต (ไทยรัฐ 25 ก.ค. 60 หน้า 1,13)
-
ศาลฎีกาชี้'แม่ชีบงกช'รุกป่า วังใหญ่-'แม่น้ำน้อย'กาญจน์สั่งชดใช้'57ล.'บวกดบ.7.5% (มติชน 25 ก.ค. 60 หน้า 1,3)
-
สัพเพเหระคดี: นโยบายกับกฎหมาย (มติชน 25 ก.ค. 60 หน้า 9)
-
31 กรกฎาคม วันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก (ผู้จัดการรายวัน 360˚ 25 ก.ค. 60 หน้า 4)
-
ภาพข่าว: ผนึกกำลัง (ไทยโพสต์ 25 ก.ค. 60 หน้า 17)
-
ภาพข่าว: รื้อทิ้ง (โพสต์ทูเดย์  25 ก.ค. 60 หน้า B6)
-
ภาพข่าว: ระดม250จนท.รื้อรีสอร์ทภูทับเบิก (M2F 25 ก.ค. 60 หน้า 8)
-
พลิกฟื้นคืนผืนป่าสู่แผ่นดิน (ไทยรัฐ 25 ก.ค. 60 หน้า 23)
-
ฮอตไลน์นิวส์เฉพาะกิจ: กรมฝนหลวงฯสานต่อโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและเพิ่มผืนป่าทั่วประเทศปีที่ 2 (พิมพ์ไทย 25-31 ก.ค. 60 หน้า 1,4)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2560
- กรมป่าไม้ เดินหน้าจัดสรรที่ดินให้ผู้ยากไร้ ปลื้ม "ป่าดงหมู-นครพนม" ราษฎรอยู่ดีกินดี (ข่าวสด 24 ก.ค. 60 หน้า 7)
-
ป่าไม้แจงนโยบายทวงคืนป่า (ข่าวสด 24 ก.ค. 60 หน้า 7)
-
กรมป่าไม้เข้ม ลงพื้นที่ปราบปรามการบุกรุกป่าสงวนภูเก็ต (ข่าวสด 22 ก.ค. 60 หน้า 3)
-
กรมป่าไม้เดินหน้าภารกิจทวงคืนผืนป่า ตรวจ'รีสอร์ท-บ้านพัก-ธุรกิจซิปไลน์' (คม ชัด ลึก 22 ก.ค. 60 หน้า 7)
-
ศาลฎีกาชี้'แม่ชีบงกช'รุกป่า (มติชน 24 ก.ค. 60 หน้า 7)
-
Ex-nun must pay B57m, court rules (Bangkok Post  24 ก.ค. 60  หน้า 3)
-
ยางอีสานร้องละเมิดคำสั่งคสช. (มติชน 23 ก.ค. 60 หน้า 8)
-
ชาวบ้านวอนรัฐยุติทวงผืนป่า-เยียวยา  (มติชน 22 ก.ค. 60 หน้า 7)
-
สัพเพเหระคดี: นโยบายกับกฎหมาย (มติชน 24 ก.ค. 60 หน้า 9)
-
คอลัมน์ สังคมทั่วทิศ (ไทยรัฐ 22 ก.ค. 60 หน้า 14)
-
ตรวจรุกป่า'เขาหลวงเตี่ย' (มติชน 22 ก.ค. 60 หน้า 3)
-
ผู้ตรวจฯลุยวังน้ำเขียวโคราชระดมหน่วยงานวางมาตรการวางแนวทางแก้พื้นที่ทับซ้อน (แนวหน้า 22 ก.ค. 60 หน้า 8)
-
ผู้ตรวจฯแก้ปัญหาที่ทับซ้อนโคราช  (มติชน 23 ก.ค. 60 หน้า 12)
-
คอลัมน์: ข่าวสั้นทันโลก: เร่งแก้ปัญหารุกป่า (ไทยรัฐ 23 ก.ค. 60 หน้า 15)
-
คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร: สนธิกำลังจับไม้เถื่อนป่ากรุงชิง (ไทยรัฐ 22 ก.ค. 60 หน้า 10)
-
องค์ความรู้ ภาษา วัฒนธรรม: ดอกไม้ประจำชาติไทย (เดลินิวส์ 24 ก.ค. 60 หน้า 26)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
- กรมป่าไม้ชู คทช.จัดสรรที่ดินทำกินให้คนจนมอบแล้ว 58 จังหวัด (ไทยรัฐ 21 ก.ค. 60 หน้า 15)
-
กลยุทธ์ 'ศูนย์พิทักษ์ป่า' '3 เกาะติด 3 ปฏิบัติ' (ไทยโพสต์ 21 ก.ค. 60 หน้า 4)
-
ภาพข่าว: คอลัมน์ แวดวงทูเดย์: ยึดพื้นที่ป่าสงวน (มติชน 21 ก.ค. 60 หน้า 17)
-
ทวงคืนป่าโคราชเพิ่ม 1.8 พันไร่ (มติชน 21 ก.ค. 60 หน้า 5)
-
เล็งยึดสวนปาล์มรุกป่าพรุ (มติชน 21 ก.ค. 60 หน้า 12)
-
ชาวบ้านวอนรัฐยุติทวงผืนป่า-เยียวยา (มติชน 21 ก.ค. 60 หน้า 7)
-
วิถียั่งยืน: ฟื้นฟู 'ป่าต้นน้ำแม่น้ำบางปะกง' อนุรักษ์ระบบนิเวศ (มติชนสุดสัปดาห์ 21-27 ก.ค. 60 หน้า 61)
-
เดินหน้าต้นกล้าจิตอาสาฟื้นผืนป่า (เดลินิวส์ 21 ก.ค. 60 หน้า 8)
-
เกษตรกร4หมู่บ้านวอนช่วยที่ดินทำกิน (เดลินิวส์ 21 ก.ค. 60 หน้า 15)
-
เกาะทะลุวุ่น3หน่วยงานชี้ไม่ตรงกัน (ไทยรัฐ 21 ก.ค. 60 หน้า 13)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
- คทช.จัดที่ดินให้คนจน6.25แสนไร่ (มติชน 20 ก.ค. 60 หน้า 12)
-
กรมป่าไม้ลุยยึดพื้นที่ป่าสงวนปลูกยางพารา (ข่าวสด 20 ก.ค. 60 หน้า 5)
-
ภาพข่าว: คอลัมน์ ซอกแซก108: บุกรุกป่า (ข่าวสด 20 ก.ค. 60 หน้า 16)
-
ฟัน 3 รีสอร์ตดังรุกล้ำป่าจันทบุรี (ไทยรัฐ 20 ก.ค. 60 หน้า 15)
-
ภาพข่าว: ยึดไม้เถื่อน (สยามรัฐ 20 ก.ค. 60 หน้า 14)
-
วอนช่วยชาวจันทบุรีไม่มีไฟฟ้าใช้กว่า2พันคนจุดตะเกียงนาน 30 ปี (สยามรัฐ 20 ก.ค. 60 หน้า 11)
-
จี้ยึดคืนแปลงปาล์มหมดอายุ (มติชน 20 ก.ค. 60 หน้า 11)
-
คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร: ทวงคืนผืนป่าครบุรี รอบที่ 6 (ไทยรัฐ 20 ก.ค. 60 หน้า 10)
-
โคราชทวงคืนผืนป่ารอบ 6 ได้แล้ว 200 ไร่ (มติชน 20 ก.ค. 60 หน้า 9)
-
ยึดรถกระบะขนพะยูง 10 ท่อน (มติชน 20 ก.ค. 60 หน้า 5)
-
เอกซเรย์เขาค้อเหลือแค่ 20% ใกล้จัดระเบียบ'ผู้ครอบครอง' (มติชน 20 ก.ค. 60 หน้า 9)
-
พิจิตรเปิดชมทุ่งกระเจียวยักษ์บานพื้นที่ป่าชุมชนเขาโล้นนับร้อยไร่ (สยามรัฐ 20 ก.ค. 60 หน้า 10)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2560
- กรมป่าไม้ ลุยตรวจยึดพื้นที่ป่าปลูกยางพาราของกลุ่มนายทุนที่รุกเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ไทยโพสต์ 19 ก.ค. 60 หน้า 2)
-
ภาพข่าว: ทวงคืนพื้นที่ป่า (สยามรัฐ 19 ก.ค. 60 หน้า 14)
-
'ป่าไม้'ลุยยึดคืนพื้นที่ป่าสงวนฯหลังนายทุนลักลอบปลูกยางพารา (สยามรัฐ 19 ก.ค. 60 หน้า 8)
-
บิ๊กเต่าสั่งเข้มฟันสวนยางรุกป่าพุ่งเป้าฟันไม่เลี้ยงกลุ่มนายทุน (ไทยโพสต์ 19 ก.ค. 60 หน้า 18)
-
ทส.สั่งฟันนายทุนสวนยางรุกป่าทั่วประเทศรุกหลังปี 2557 ดำเนินคดีหมดไม่ยกเว้น (ไทยรัฐ 19 ก.ค. 60 หน้า 12)
-
ฟัน 3 รีสอร์ตดังรุกล้ำป่าจันทบุรี (ไทยรัฐ 19 ก.ค. 60 หน้า 13)
-
จนท.ลุย 3 รีสอร์ทดังรุกป่าสงวนฯ (เดลินิวส์ 19 ก.ค. 60 หน้า 9)
-
จับซุกไม้พะเยามูลค่า 10 ล้าน (มติชน 19 ก.ค. 60 หน้า 11)
-
คอลัมน์ สังคมทั่วทิศ (ไทยรัฐ 19 ก.ค. 60 หน้า 14)
-
คอลัมน์ สังคมโพสต์ทูเดย์ (โพสต์ทูเดย์ 19 ก.ค. 60 หน้า A5)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้นภูมิภาค: ปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ (เดลินิวส์ 19 ก.ค. 60 หน้า 14)
-
คอลัมน์ กฎหมายชายคา: ประเภทที่ดินห้ามออกโฉนด (โพสต์ทูเดย์ 19 ก.ค. 60 หน้า C5)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 159

Video Streaming

ฮาร์ดคอร์ข่าว วันที่ 15 มิถุนายน 2559 วิกฤติเขาหัวโล้นกับมาตรการจัดการผู้บุกรุกป่า

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

กรกฎาคม 2017
S M T W T F S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้484
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้10508
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้40035
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา83415
mod_vvisit_counterเดือนนี้314886
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา538370
mod_vvisit_counterทั้งหมด18756526

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]