English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

gen1849

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. และคณะได้ร่วมลงพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อพบปะพระครูสุจิณนันทกิจ เจ้าอาวาสวัดโป่งคำ และราษฎรในพื้นที่ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งคำ) ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1846

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุมรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือ และมอบนโยบายเกี่ยวกับ "การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนือ" ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1847

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะเดินทางไปรับฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการสถานการณ์จำลอง "ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหารหมอกควัน จังหวัดลำปาง ณ ศูนย์ War Room แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1848

News image

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีปล่อยกำลังพลเพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันไฟป่า และร่วมทำแนวกันไฟ ณ อ่างเก็บน้ำศูนย์ราชการจังหวัดลำปางแห่งที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1845

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย รมว.ทส. ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1844

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปกท.ทส. ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมยุทธศาสตร์และแผนงานการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจแบบครบวงจร (พ.ศ. 2561 - 2579) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1871

News image

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ได้เป็นประธานการประชุมหารือ การปฏิรูปป่าไม้ ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1843

News image

พลเอกธีรชัย นาควานิช องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และโครงการพระราชดำริใน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1842

News image

พลเอกเอกชัย จันทร์ศรี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

gen1841

News image

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกิจกรรม ทส.จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณหน้าอาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

news2010

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมชี้แจงเรื่อง “การเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า” ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news2009

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมป่าไม้ทั้ง 3 ท่าน ร่วมในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรรคต ณ ห้องประชุมอาคารกฤษ สามะพุทธิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เมื่อวันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news2008

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรรคต ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

news2007

News image

นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมป่าไม้ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวอธิบดีกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

1894

News image

กรมป่าไม้ จับมือกับกองทัพบก และ อาจารย์ไข่ มาลีฮวนน่า จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า “ลงมือทำคือคำตอบ”ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ไร่หุบกะพง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1895

News image

นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมในกิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ตามหลักรุกขกรรม โดยมีดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในกิจกรรมตัดแต่งต้นไม้ตามหลักรุกขกรรม ณ อุทยานเบญจสิริ และ บริเวณถนนสุขุมวิท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1890

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศ) ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1893

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรดีเด่น สาขาอาชีพปลูกสร้างสวนป่า ประจำปี 2561 ระดับภาคกลางและตะวันออก และภาคเหนือ ณ ห้องประชุม สสป. ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ อ่านเพิ่มเติม...

1892

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการส่วนกองการเจ้าหน้าที่ ข้าราชการและพนักงานกรมป่าไม้ จัดกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่แผ่นดิน" โดยกรมป่าไม้ มอบสิ่งของเครื่องใช้ นม อาหารต่างๆ ณ ศูนย์สงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1891

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำภาคเหนือ และมอบนโยบายการฟื้นฟูป่าตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1888

News image

นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น” รุ่นที่ 3 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1889

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนากล้าไม้ที่ยั่งยืน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1887

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการลงพื้นที่ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่พบปะและรับทราบปัญหาของประชาชน ในท้องที่จังหวัดสงขลา ณ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

1885

News image

นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าวนศาสตร์ 2561 ณ ห้องประชุมกระท่อมวนกร สมาคมศิษย์เก่าวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 อ่านเพิ่มเติม...

ข่าวทั้งหมด:: ข่าวย้อนหลัง

ระบบฐานข้อมูลการผลิต การบริการและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
แผนป้องกันและปราบปรมการทุจริต
สหกรณ์ออมทรัพกรมป่าไม้
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
ติดต่อขอรับกล้าไม้
CHM

ข่าวสารกรมป่าไม้

การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันปีใหม่ 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรมการรับบริการตรวจและทันตกรรม ณ กรมป่าไม้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขออนุมัติจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ของกรมป่าไม้
การจัดกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" 
การแจ้งผลการตรวจสุขภาพประจำปี    
แจ้งกำหนดแผนงานการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ประจำปี 2561    
การเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ 
หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการปิโตรเลียมและพลังงาน 
เผยแพร่ทุนรัฐบาลอินเดียปี 2560-2561 
แบบสำรวจผู้เข้าร่วมสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 
ขอให้สนับสนุนปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย  
ขอเชิญสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับต้น" รุ่นที่ 3
    และหลักสูตร "ผู้นำด้านการป่าไม้ ระดับกลาง" รุ่นที่ 2  
   
กำหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐออกทุกข์ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 
ขอข้อมูลผลการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือประชาชนด้านต่าง ๆ 
การจัดสรรทุนรัฐบาล (ก.พ.) ตามความต้องการของส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ผลการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณา
     คัดเลือกข้อเสนอ และกำหนดราคากลาง ของพนักงานจ้างเหมาบริการ
 
ขออนุมัติโครงการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ
      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต
  

ขอเชิญร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชประจำปี พ.ศ.2560
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
ขอแจ้งรายละเอียดการจัดกิจกรรมการรับบริการตรวจและรักษาทัตกรรม ณ กรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ขอเชิญพนักงานและผู้สนใจเข้าร่วมงาน "นิทรรศการแสงจากพ่อสู่ความยั่งยืน"
ขอเชิญร่วมเคารพธงชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันปิยมหาราช 
ขอเสนอการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 
ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ "Eco Innovation Forum 2017" 
การฝึกอบรมหลักสูตร "การป้องกันภัยพิบัติด้านอุทกภัย และการป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยของกราป่าไม้"
ผลการตัดสินรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2560
ทุนรัฐบาลอิสราเอล หลักสูตร Green Growth:Policy and Economic Measures as Tools for Local and Regional Sustainable Development 
ขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "การบริหารงานสหกรณ์" 
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานโครงการ ปั่น ปีน ปลูก รักษ์ป่า รักสุขภาพ สร้างภาคีลดโลกร้อน
การจัดกิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ สำนักจัดการป่าชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2560
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 
ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2560 
กิจกรรมแบ่งปันและถ่ายทอดองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ป้ายนิทรรศการ 2560    
ขอเชิญประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ครั้งที่ 2/2560 ในวันพฤหัสบดีท่ี 17 สิงหาคม 2560
 
กรมป่าไม้
สรุปข่าวประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2560
- เข้มมอดไม้ตัดพะยูงป่าทับลาน (เดลินิวส์ 15 ธันวาคม 2560 หน้า 14)
-
บุกยึดคืน'วนชัยอุตฯ'รุกป่าแม่ตุ๋ย (มติชน 15 ธันวาคม 2560 หน้า 9)
-
ลำปางยึดคืนผืนป่าแม่เมาะแปลง 2 พร้อมติดตามตัวผู้บุกรุกดำเนินคดี (สยามรัฐ 15 ธันวาคม 2560 หน้า 7)
-
ภาพข่าว: ไถเรียบ (มติชน 15 ธันวาคม 2560 หน้า 11)
-
ทส. ผนึกกำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือ ปี 2561 (ไทยโพสต์ 15 ธันวาคม 2560 หน้า 3)
-
'ไข่ มาลีฮวนน่า'เอาจริงปลูกป่า 2 ปี 10 ล้านต้น'คาราบาว-โป่ง หินเหล็กไฟ (สยามกีฬา 15 ธันวาคม 2560 หน้า 1,3)
-
คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร: จนท.อุทยานสนธิกำลังยึดคืนผืนป่า (ไทยรัฐ 15 ธันวาคม 2560 หน้า 13)
-
ล่าแก๊งไม้พะยูงชาวกัมพูชา จนท.กดดันหนักวิ่งหนีข้ามชายแดน (ไทยโพสต์ 15 ธันวาคม 2560 หน้า 3)
-
คอลัมน์ โลกสองวัย: ถึงเวลาย้ายเขาดิน (มติชน 15 ธันวาคม 2560 หน้า 14)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2560
- ผอ.ป่าไม้ลาบวชเลื่อนพบตร.ไม่เชื่อ'ไม้กฤษณา'ค่าถึง 65 ล. (มติชน 14 ธันวาคม 2560 หน้า 3)
-
ให้ทหารช่วยระวัง 'เพื่อนบ้าน' แอบลักลอบตัด 'ไม้พะยูง' (โพสต์ทูเดย์ 14 ธันวาคม 2560 หน้า B6)
-
บุกยึดคืน'วนชัยอุตฯ'รุกป่าแม่ตุ๋ย (มติชน 14 ธันวาคม 2560 หน้า 12)
-
สจป.8โคราชสั่งรับมือไฟป่าคุมเข้มพื้นที่4ตำบล'ครบุรี' (มติชน 14 ธันวาคม 2560 หน้า 20)
-
'ไข่ มาลีฮวนน่า'เปิดแคมป์ไฟดนตรีดึง'คาราบาว-หินเหล็กไฟ'ร่วมสนุก (ไทยโพสต์ 14 ธันวาคม 2560 หน้า 9)
-
อุทยานคลองลานจัดประกวดภาพถ่าย สุดเก๋'ครั้งหนึ่งเมื่อวันวาน (เดลินิวส์ 14 ธันวาคม 2560 หน้า 14)
- ภาพข่าว: ต้นไม้สวย (เดลินิวส์ 14 ธันวาคม 2560 หน้า 15)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ยอมทุ่มงบฯ (ไทยรัฐ 14 ธันวาคม 2560 หน้า 15)
-
ครม.ช่วยน้ำท่วมใต้9.5พันล้าน (ข่าวสด 14 ธันวาคม 2560 หน้า 11)
-
สั่งช่วยย้ายบ้านขวางน้ำ'สงขลา'ท่วมนานเริ่มเน่า (มติชน 14 ธันวาคม 2560 หน้า 1,5)
-
คอลัมน์ ข่าวรอบอาณาจักร: สนธิกำลังจับลอบตัดแปรรูปไม้ในป่า (ไทยรัฐ 14 ธันวาคม 2560 หน้า 10)
-
ตั้ง'อุทยานฯแม่ตะไคร้'ลำดับ131 (เดลินิวส์ 14 ธันวาคม 2560 หน้า 9)
-
จับลอบตัดพะยูงสำนักสงฆ์ (มติชน 14 ธันวาคม 2560 หน้า 5)
-
นรข.ยึดไม้ตะเคียนทองข้ามโขง (สยามรัฐ 14 ธันวาคม 2560 หน้า 14)
-
'มาตรการจับก่อนตัด'ได้ผลดีแต่แก๊งตัดไม้ข้ามชาติเข้ามาได้อย่างไร (มติชน 14 ธันวาคม 2560 หน้า 7)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2560
- ภาพข่าว: เรียนรู้รุกขกรมืออาชีพ (มติชน 13 ธันวาคม 2560 หน้า 7)
-
กทม.ปรับวิธีตัดต้นไม้ยึดหลัก'รุกขกรรม' (กรุงเทพธุรกิจ 13 ธันวาคม 2560 หน้า 16,15)
-
ทส.เดินหน้าแก้ไขปัญหาหมอกควัน-ไฟป่าปี2561 (เดลินิวส์ 13 ธันวาคม 2560 หน้า 20)
-
สกู๊ปพิเศษ: ปี 61 ยกระดับแก้หมอกควันและไฟป่าภาคเหนือ (สยามรัฐ 13 ธันวาคม 2560 หน้า 7)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ยอมทุ่มงบฯ (ไทยรัฐ 13 ธันวาคม 2560 หน้า 15)
-
ทุ่ม9พันล้านแก้ท่วมซ้ำเมืองคอน บิ๊กตู่โยนจว.ดูข้อเรียกร้องสมศักดิ์ (ไทยโพสต์ 13 ธันวาคม 2560 หน้า 3)
-
บุกรวบหนุ่มลักลอบขนไม้พะยูง (เดลินิวส์ 13 ธันวาคม 2560 หน้า 13)
-
คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย: นครพนม-ยึดไม้พะยูง (ข่าวสด 13 ธันวาคม 2560 หน้า 12)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 09-12 ธันวาคม 2560
- คอลัมน์ กอล์ฟสแควร์ (ไทยรัฐ 10 ธันวาคม 2560 หน้า 19)
-
คอลัมน์ กอล์ฟแนวหน้า (แนวหน้า 10 ธันวาคม 2560 หน้า 7)
-
'มาลีฮวนน่า'ชวนปลูกป่า10ล้านต้น (มติชน 11 ธันวาคม 2560 หน้า 8)
-
ล่า'เจ๊อร'ตีนผีแก๊งค้าไม้พะยูงขับรถพุ่งชนเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ (สยามรัฐ 12 ธันวาคม 2560 หน้า 14)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: สับเปลี่ยนไม้กฤษณา (ไทยรัฐ 11 ธันวาคม 2560 หน้า 15)
-
ตร.เอาผิดป่าไม้อม'กฤษณา'ชี้เกรดจักรพรรดิ-ผิดม.157 (มติชน 10 ธันวาคม 2560 หน้า 1,12)
-
ตร.ลุยป่าไม้อม'กฤษณา' ชี้เกรด'จักรพรรดิ'เปลี่ยนของกลาง (มติชน 11 ธันวาคม 2560 หน้า 1,12)
- ตำรวจนัดสอบ'จนท.ป่าไม้' คดีสลับของกลางไม้กฤษณา (มติชน 9 ธันวาคม 2560 หน้า 1,5)
- เอาผิดพระเย็นหมง แจ้ง3ข้อหาหนัก ซุกไม้ค่าพันล้าน (เดลินิวส์ 9 ธันวาคม 2560 หน้า 1,8)
-
ค้นวัดเมตตาธรรมหาไม้ล้ำค่าเพิ่ม (เดลินิวส์ 10 ธันวาคม 2560 หน้า 9)
-
ดีเอสไอร่วมตรวจไม้ในวัดกาญจน์ (มติชน 9 ธันวาคม 2560 หน้า 10)
-
ลำปางบุกจับรง.แปรรูปไม้สัก (มติชน 9 ธันวาคม 2560 หน้า 8)
- 'ผกก.'แจ้งดำเนินคดีจนท.ป่าไม้  (เดลินิวส์ 11 ธันวาคม 2560 หน้า 8)
-
"10 ปีสภาองค์กรชุมชน" น้อมนำศาสตร์พระราชา เดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย (ไทยโพสต์ 9 ธันวาคม 2560 หน้า 1,2,3,6,7)
-
ปรับแต่งต้นไม้กทม. ดึงมืออาชีพจัดวางระบบเริ่ม'สุขุมวิท' (เดลินิวส์ 12 ธันวาคม 2560 หน้า 1,13)
- ภาพข่าว: รุกขกร (โพสต์ทูเดย์ 11 ธันวาคม 2560 หน้า B5)
-
Photo News: Do it with style (Bangkok Post 11 ธันวาคม 2560 หน้า 2)
- สานสัมพันธ์การค้าชายแดนไทย-เมียนมา (เดลินิวส์ 10 ธันวาคม 2560 หน้า 4)
-
คอลัมน์ มุมข้าราชการ: งานรองนายกฯ (ไทยรัฐ 11 ธันวาคม 2560 หน้า 12)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ยึดไม้แปรรูป (ไทยรัฐ 11 ธันวาคม 2560 หน้า 15)
-
คอลัมน์ ข่าวสั้นทันโลก: ซิวแก๊งมอดไม้ (ไทยรัฐ 9 ธันวาคม 2560 หน้า 15)
-
คอลัมน์ ข่าวสดทั่วไทย: ลำปาง-ลักตัดไม้ (ข่าวสด 11 ธันวาคม 2560 หน้า 12)
-
คอลัมน์ ตระเวนข่าวทั่วไทย: มอดไม้ลอบตัดพะยูงอายุกว่า 100 ปี (แนวหน้า 9 ธันวาคม 2560 หน้า 9)
 
สรุปข่าวประจำวันที่ 08 ธันวาคม 2560
- เดินเรื่องด้วยภาพ: ทส.-กรมป่าไม้ นำสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสงขลา  (สยามรัฐ  8 ธ.ค. 60  หน้า 6)
-
'อาจารย์ไข่' เอาจริง! ปลูกป่า2ปีให้ได้10ล้านต้น  (ไทยโพสต์  8 ธ.ค. 60  หน้า 11)
-
โวยสลับ'ไม้กฤษณา'ของกลาง จาก65ล้านเหลือแค่หมื่นหลังศาลสั่งคืนของกลาง  (มติชน  8 ธ.ค. 60  หน้า 1,11)
-
ตร.สั่งตั้งกก.สอบไม้กฤษณา65ล.นัดเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้ปากคำ 10 ธ.ค.  (มติชน  8 ธ.ค. 60  หน้า 8)
-
ตะลึงไม้'พันล้าน'วัดจีนดังซุกตั้งรง.แปรรูปฉาวโฉ่โครงการ'พุทธอุทยาน'  (ไทยรัฐ  8 ธ.ค. 60  หน้า 1,12)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 178

สืบค้นข้อมูล

­
­
­

เข้าสู่ระบบ

ลืมรหัสผ่าน? ลืมชื่อเข้าใช้งาน? ลงทะเบียน  

ปฏิทินกิจกรรม

ธันวาคม 2017
S M T W T F S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
ฐานข้อมูลรัฐ
ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
สาระดี ๆ จากศาลปกครอง
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
เว็บไซต์ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
วารสารวนศาสตร์

แบบสำรวจเว็บไซต์

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์
 

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้6426
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้10877
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้6426
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา91628
mod_vvisit_counterเดือนนี้207434
mod_vvisit_counterเดือนที่ผ่านมา347314
mod_vvisit_counterทั้งหมด20484260

ipv6 ready
กรมป่าไม้ 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์:(662)-561-4292-3 โทรสาร:(662)-940-5910 อีเมล: [email protected]